Rodzaje pracy obejmują pracę ze wszystkich

podnośniki wynajem ŻoryPraca na wysokościach - Każda praca na wysokości 1,8 metra lub więcej od poziomu gruntu lub podłogi.
Podwyższone pozycje robocze, w których istnieje ryzyko upadku i gdzie nie ma fizycznej ochrony, takiej jak poręcze.
Rodzaje pracy obejmują pracę ze wszystkich rodzajówpodnośniki wynajem Żory .

Widok do druku:

podnośniki wynajem Żory