kocioł na olej zużyty

Ogrzewanie i fizyka - Promieniowanie cieplne

Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii. Promieniowanie ciePublic/images/002.jpgDodane: 27-04-2019 04:37

Powrót do pełnej wersji: kocioł na olej zużyty