Ogółem o poligrafii i naklejkach reklamowych

em na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie

Dodane: 04-04-2019 15:25
Ogółem o poligrafii i naklejkach reklamowych naklejki reklamowe Warszawa

desktop publishing – publikowanie zza biurka)

DTP (ang. desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie