sma sunny boy

Tymczasem dolna warstwa dostaje dawkę boru

sma sunny boy Mówiąc najprościej, panel słoneczny działa, umożliwiając fotonom lub cząsteczkom światła wybijanie elektronów wolnych od atomów, generując przepływ prądu.
Panele słoneczne składają się w rzeczywistości z wielu mniejszych jednostek zwanych ogniwami fotowoltaicz.

Widok do druku:

sma sunny boy