Czy 2022 będzie dobry dla ogób które chcą sporządzić raport oddziaływania na środowisko?

anie odpadów. Polskie Ministerstwo Środowiska nakazało wszystkim firmom zarejestrowanym w Polsce zgłaszanie informacji środowiskowych

Czy 2022 będzie dobry dla ogób które chcą sporządzić raport oddziaływania na środowisko? Sporządzanie raportów oddziaływania

Polska jest jednym z krajów Unii

Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej o wysokim poziomie ochrony środowiska. Każda firma musi zgłosić do KOBIZE i BDO wytwarzanie odpadów.
Polskie Ministerstwo Środowiska nakazało wszystkim firmom zarejestrowanym w Polsce zgłaszanie informacji środowiskowych